برچسب زده شده با : هوای پاگ

هوای تهران پاک است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۰ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.

سرای امید | سایت خبرهای خوب