برچسب زده شده با : اکبر زنجانپور

حال اکبر زنجانپور خوب است

صدایش صلابت همیشه را نداشت اما خودش گوشی تلفن را برداشت و گفت: حالم خوب است و در منزل استراحت می‌کنم.

سرای امید | سایت خبرهای خوب