شما اینجا هستید

یادداشت » اثربخش بین روابط عمومی ها و رسانه‌های جمعی
گروه : یادداشت
نویسنده : انسیه مقدسی؛ روانشناس و کارشناس روابط عمومی

به گزارش سرای امید، رسانه ها مهم ترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی در تحقیق فرایند ارتباطات هستند.

امروزه به مدد تکنولوژی جدید و ابزارهای انتقال اطلاعات و مبادله افکار و عقاید از طریق مطبوعات ورادیو و تلویزیون ساختار رسانه‌های سنتی بر هم خورده و جهان ارتباطات وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است .

رسانه ها مانند رادیو،تلویزیون،مطبوعات،سینما وغیره وسایل شگرفی هستند که مظهر ارتقای تکنولوژی انسانند و پرتاب جوامع را به سوی آینده موجب شده اند این مسائل در پیدایش عادات تازه ،تکوین فرهنگ های جدید جهانی ، تغییر در رفتار و خلق و خوی انسان ها و روش های زندگی و بالاخره کوچک شدن کره زمین و همسایگی ملل دوردست سهمی شگرف برعهده گرفته اند چنانکه برخی عصر حاضر را عصر ارتباطات خوانده و میزان پیوند یک جامعه را با افق شگرف تغییرات نوین و میزان تحرک آن در زمینه ارتباطات می‌دانند.

روابط عمومی ها به رسانه ها نیاز مند هستند : به علت اینکه به زمان ومکان (فضای) رایگان در رسانه‌ها دست یابند اما در این میان و در راه ارتباط رسانه ها و روابط عمومی نگرش هایی وجود دارد.

۱- روابط عمومی و رسانه ها در مقابل قرار دارند

۲- روابط عمومی ها دولتی هستند ، از سازمان خود حمایت می‌کنند

۳- رسانه ها (به خصوص مطبوعات ) خصوصی هستند و انتقاد می کنند

۴- روابط عمومی ها و رسانه ها مکمل هم هستند وچون به یکدیگر نیاز دارند و روابط بده وبستانی برقرار می سازند

بهترین ویژگی رسانه ها یعنی سرعت انتشار، گستردگی حوزه انتشار ، تداوم انتشار، نظم انتشار، فراگیری و پوشش مخاطبان متنوع ،دستیابی به قضاوت و داوری مخاطبان انبوه و آسانی دسترسی و هزینه ناچیز را ذکر می کنیم و توجه کنیم که همین ویژگی ها بایستی ما را راهنمایی کند که چگونه با رسانه ها ارتباط برقرار سازیم

تنظیم رابطه ای معقول از سوی روابط عمومی ها با رسانه های جمعی بر اساس حسن تفاهم و اعتماد متقابل و توجیه در داشتن هدفی مشترک در زمینه اطلاع رسانی و آگاهی دادن به جامعه نسبت به حقایق موجود باید از جمله اساسی ترین وظایف روابط عمومی ها محسوب شود

صداقت درستی و احترام متقابل و جلب اعتماد و اطمینان همه اصولی است که در برقراری یک ارتباط موفق با رسانه های جمعی تاکید می شود.

واز سوی دیگر رسانه های جمعی نیز باید به این ارتباط با نگرشی مثبت و واقع‌بینانه نگاه کنند و توسعه و تسهیل فعالیت‌های فرهنگی خویش در قبال جامعه را با همکاری روابط عمومی تحقق ببخشند چراکه از روابط عمومی ها و رسانه ها به عنوان دو همسایه دیوار به دیوار و دو حلقه از یک زنجیر در فرایند ارتباطات و اطلاع‌رسانی یاد می‌کنند.

دو حرفه ای که دارای فعالیت و کارکردی ارتباطی و آگاهی دهنده هستند و به عنوان مرکز و کانون انباشت اطلاعات و ارتباطات به همکاری و همراهی یکدیگر نیازمند و وابسته هستند.

با نگاهی به نوع ماهیت و وظایف و مسئولیت ها و کارکردهای روابط عمومی ها و رسانه های جمعی می توان به اهداف و فصل های مشترک و واحدی بین فعالیتهای روابط عمومی ها و رسانه ها رسید.

هردو به دنبال تهیه و تدوین و انعکاس اخبار و گزارش رویداد ها هستند ودر این فرآیند از فنون و تکنیک ها و ابزارهای مشترکی نیز بهره می گیرند .

روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان دو حلقه از یک رنجیردر فرایند برقراری ارتباط بین مسئولان دستگاه‌ها و دولتمردان با مردم نقش تعیین کننده ای را عهده دار هستند.

در مجموع می توان گفت شاخص‌ها و معیارهایی نظیر ماهیت رسانه ای، اطلاع رسانی، مخاطبان یکسان، و بهره گیری از فنون و ابزارهای ارتباطی مشابه (مانند خبر، گزارش مقاله، جلسه گفت و شنود وغیره ) هدف اقناع و ترغیب و تنویر افکار عمومی و ایجاد پیوند بین مسئولان و مردم بر این واقعیت و زمینه ایجاد کرده است که روابط عمومی ها و رسانه‌های جمعی از لحاظ موقعیت وکارکرد دارای وظایف و اهدافی مشترک هستند و همکاری آنان با یکدیگر فرایند وظیفه‌ ای هر دو واحد ارتباطی را کامل می کند.

منافع مشترک روابط عمومی و رسانه

استفاده از ظرفیت های بدون هزینه رسانه ها برای انتشار اخبار روابط عمومی ها

دستیابی به اخبار و اطلاعات رایگان از طریق رسانه ها

راهکارهای علمی برای بهبود و تقویت ارتباط اثربخش بین روابط عمومی ها و رسانه‌های جمعی

۱- تجهیز و سازماندهی نیروی انسانی متخصص آگاه به مسائل ارتباطات و روابط عمومی در واحدهای روابط عمومی و رسانه ها برای همکاری بهتر و موثرتر آنان و ایجاد تحول در نظام اطلاع‌رسانی جامعه

۲- تهیه و تدوین نظامنامه اخلاق حرفه ای برای کارشناسان روابط عمومی و روزنامه نگاران و مقید شدن آنان به شرافت کاری در فعالیت های ارتباطی و اطلاع رسانی برپایه صداقت و درستی و واقع‌بینی

۳- برپایی کلاس های آموزشی و کاربردی برای دست اندرکاران روابط عمومی ها و رسانه ها برای آشنایی آنان با آخرین دستاوردها و تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطلاعات و شیوه‌های جدید برای برقراری ارتباط و اطلاع‌رسانی

۴- ارزیابی ،انتخاب معرفی و تقدیر از روابط عمومی ها و رسانه‌های فعال از حیث همکاری با یکدیگر در جهت توسعه نظام اطلاع رسانی جامعه از سوی دستگاههای ذیربط

۵- برگزاری گردهمایی و همایش های تخصصی و علمی برای بررسی ابعاد همکاری و ارتباط روابط عمومی ها و رسانه های جمعی و رسیدن به ریافت هایی برای پیوند بیشتر این دو واحد ارتباطی و کاهش تعارض ها در فرایند ارتباط

۶- ترتیب دادن جلسه ها ونشست های مشترک و دوستانه به طور منظم بین دست‌اندرکاران روابط عمومی ها و نمایندگان رسانه های جمعی برای طرح انتظارات و خواسته ها و انتقادات متقابل و رفع سوء تفاهمات به همت تشکل هایی نظیر انجمنهای تخصصی روابط عمومی و انجمن‌های صنفی مطبوعات

۷- فراهم آوردن زمینه و بستر آشنایی و آگاهی هرچه بیشتر دست اندرکاران روابط عمومی ها و رسانه‌ها نسبت به وظایف واقعی و توانایی‌ها و محدودیت‌ها و حدود و ثغور فعالیت‌ها به منظور پرهیز از انتظارات نامعقول از یکدیگر

۸- تلاش برای تغییر دیدگاه و نگرش قالبی و منفی دست اندرکاران روابط عمومی و نمایندگان رسانه‌ها نسبت به یکدیگر و واقع‌بینی آنان با تبدیل دیدگاهی محبت آمیز و توام با همدلی و هم اندیشی برای یک ارتباط موفق و موثر

۹- تشکیل بانک اطلاعاتی جامع ،کامل و به هنگام در روابط عمومی ها برای سرویس دهی به موقع به رسانه ها وتنویر افکار عمومی

۱۰- تربیت خبرنگاران متخصص در حوزه های مختلف اقتصادی اجتماعی فرهنگی علمی هنری و غیره به منظورافزایش میزان کارایی آنان در کسب اطلاعات تخصصی و فنی و انتقال و انعکاس آن از طریق رسانه ها به جامعه مخاطب

۱۱- تشکیل اتاق خبرنگاران در واحدهای روابط عمومی برای دسترسی و ارتباط عمیق‌تر نمایندگان رسانه ها با روابط عمومی ها و ایجاد تسهیلات برای دست‌یابی خبرنگاران به آخرین اطلاعات و داده ها و تصمیم گیری های یک سازمان

۱۲- تشکیل شورای مشورتی ارتباط با رسانه های جمعی در بحث و بررسی کارشناسی بهبود روابط و استفاده از ظرفیت‌های موجود رسانه ها

۱۳- تحلیل محتوای رسانه ها از سوی روابط عمومی ها برای پی بردن به میزان و نحوه حضور و اثر فعالیت‌های سازمان متبوع در رسانه ها و امکان برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه‌های بخش ارتباط با رسانه ها

۱۴- تهیه و تدوین آیین نامه هاو دستورالعمل های جامع ارتباطی برای مشخص شدن و نظام مندی نحوه صحیح و علمی ارتباط روابط عمومی ها و رسانه ها در چهارچوب معین و مشخص به همت تشکل‌های روابط عمومی و رسانه ای جامعه

 

 

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سرای امید | سایت خبرهای خوب